Hội nghị triển khai nghị quyết số 03-NQ/TƯ ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Thành Ủy

Ngày 05 tháng 5 tại hội trường Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 03-NQ/TƯ ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Thành Ủy, thành phần tham dự gồm tất cả Đảng viên và cán bộ chủ chốt toàn trung tâm.