Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang