Trang thiết bị tại Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

 

2

Máy điện từ trường3
Châm cứu điều trị liệt dây VII4
Máy sắc thuốc từ động và bán tự động5

6

Máy sóng ngắn điều trị7
Tập vận động các khớp8
Tập cơ tứ đầu đùi9

 

Kéo cột sống lưng10

 

Máy massage lưng, bụng11

Tin,bài: Trần thị thu Sương, ĐD Trưởng khoa YHCT