Tập huấn An toàn Vệ sinh lao động năm 2017

Ngày 27 tháng 9 năm 2017 Trung tâm y tế huyện Hòa Vang đã phối hợp với Phân Viện bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường Miền trung tổ chức lớp tập huấn An toàn vệ sinh lao động tại Trung tâm, nhằm bồi dưỡng cập nhật kiến thức và huấn luyện kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động cho viên chức, người lao động. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh an toàn, vệ sinh lao động tại Trung tâm

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn