Tập huấn phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2018

Ngày 22 tháng 5 năm 2018 tại TTYT Hòa Vang đã diễn ra buổi tập huấn phòng chống bệnh không lây nhiễm năm 2018 cho các cán bộ phụ trách điều trị bệnh không lây nhiễm tại bệnh viện và 11 trạm y tế trực thuộc Trung tâm. Buổi tập huấn do tổ Y tế công cộng thực hiện. Buổi tập huấn có các nội dung chính cần thực hiện như Nhiệm vụ của Trạm y tế trong công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh không lây nhiễm và phác đồ điều trị. Tại buổi tập huấn, tổ Y tế Công cộng đã đưa ra lộ trình thực hiện phòng chống bệnh không lây nhiễm cụ thể như công tác truyền thông tuyên truyền, khám sàng lọc để phát hiện mới,  và công tác điều trị  trên toàn địa bàn trong thời gian sắp tới.