Tập huấn triển khai phần mềm quản lý an toàn thực phẩm cho chuyên trách ATTP tuyến xã

Áp dụng từ sáng kiến cải tiến kỹ thuật quản lý phần mềm An toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hòa Tiến năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tham mưu UBND Huyện hỗ trợ kinh phí nâng cấp phần mềm phù hợp thực tế quản lý hiện tại và áp dụng vào công tác quản lý tại 11 xã và Khoa An toàn thực phẩm.

Ngày 14/6/2019, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tổ chức lớp Tập huấn triển khai phần mềm quản lý an toàn thực phẩm cho cán bộ phụ trách chương trình An toàn thực phẩm ở các đơn vị trực thuộc.

Việc triển khai phần mềm vào quản lý nhằm mục đích giảm thiểu các văn bản quản lý hành chính thủ công, dữ liệu được quản lý tập trung, liên kết với nhau từ tuyến Huyện đến tuyến Xã, từ ba ngành giúp cán bộ quản lý dễ dàng, chặt chẽ hơn; cập nhật tất cả thông tin từ các cơ sở quản lý theo loại hình, theo địa giới hành chính, theo ngành quản lý, các thông tin cần thiết cho công tác quản lý, phần mềm giúp xuất báo cáo nhanh chóng, hiệu quả, chính xác tiết kiệm thời gian và phương pháp quản lý khoa học, hỗ trợ tuyến trên giám sát được thông tin cơ sở và nội dung quản lý của tuyến xã để kịp thời chỉ đạo.

Tham dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn có BS.Trần Sỹ – Phó giám đốc Trung tâm Y tế. Ngoài ra có sự tham dự của đại diện Phòng Y tế huyện Hòa Vang, Khoa An toàn thực phẩm và cán bộ chuyên trách An toàn thực phẩm tại các Trạm Y tế.