Thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển và thời gian kiểm tra sát hạch xét tuyển HĐLĐ làm công việc hỗ trợ, phục vụ tại TTYT Hòa Vang

Tải file