Trung tâm Y tế Hòa Vang tiếp đón đoàn tham quan thực địa, tìm hiểu về công tác dự phòng, quản lí bệnh Tăng huyết áp, đái tháo đường

Chiều ngày 11/4/2019 Trung tâm Y tế Hòa Vang tiếp đón đoàn tham quan thực địa, tìm hiểu về công tác dự phòng, quản lí bệnh Tăng huyết áp, Đái tháo đường lồng ghép truyền thông giảm ăn muối đến người dân.

Thực hiện Công văn số 199/DP đi tham quan thực địa tại các Trạm Y tế xã. Thành phần tham dự: 160 người (trong đó 5 người nước ngoài: cán bộ tổ chức Resolve to Save lives và cán bộ Tổ chức Y tế Thế giới) đi tham quan thực địa tại 4 Trạm Y tế xã là: Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Nhơn, Hòa Tiến.