Thành lập Ban chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ Trung tâm Y tế Hòa Vang

Ngày 9 tháng 1 năm 2018 tại Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức lễ ra mắt Ban chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ.