Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức TTYT huyện Hòa Vang năm 2021

Xem chi tiết:

1. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức TTYT huyện Hòa Vang năm 2021

2. Danh sách đủ điều kiện tham dự vòng 2

3. Danh sách niêm yết số báo danh

4. Hướng dẫn kiểm tra kiến thức kỹ năng hoạt động nghề nghiệp