Tuyên truyền, kêu gọi nhân lực y tế đã nghỉ hưu tham gia Chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19

Mẫu đơn đăng ký tại đây