Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức

Văn bản đính kèm

Phụ lục đính kèm