Thông báo triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP trong việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang

Tải file Thông báo

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP