Thông báo về việc áp giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh đối với người trên phương tiện vận chuyển

Xem chi tiết tại đây