Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2023

Tải file

Thông báo

Quyết định phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2023

Phiếu đăng ký dự tuyển