Thư chào giá cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh (ga trải giường, khăn lỗ, khăn tiêm…)

Văn bản đính kèm