Thư mời chào giá cung ứng vật tư y tế sinh phẩm, hóa chất đặc thù bổ sung 2023 phục vụ khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang

PHỤ LỤC DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, SINH PHẨM, HÓA CHẤT ĐẶC THÙ BỔ SUNG CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA VANG NĂM 2023

(Đính kèm theo Công văn số 801 /TTYTHHV-KD ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang)

Tải file tại đây

Tải phụ lục tại đây