Thư mời chào giá dịch vụ thẩm định giá vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang năm 2023-2024