Trạm Y tế xã Hòa Tiến, đơn vị làm tốt công tác tiêm chủng mở rộng