Tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 2 năm 2017

 

Tải file: Tuyển dụng HĐLĐ đợt 2 năm 2017