Tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1 năm 2017

Tải file Tuyển dụng hợp đồng lao động quý 1 năm 2017