V/v mời chào giá cung cấp dịch vụ xét nghiệm nước RO chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang năm 2024 lần 2

Văn bản đính kèm