Về việc yêu cầu tham gia cung cấp giá trang thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang