Xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13 năm 2020

Các văn bản hướng dẫn kèm theo:

  1. Công văn của Sở Y tế về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13 năm 2020
  2. Công văn của Bộ Y tế giải giáp đáp thắc mắc về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú 
  3. Quyết định của Bộ Y tế Ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13-năm 2020