Monday, December 4, 2023

Tập huấn phòng cháy, chữa cháy năm 2018

Trung tâm Y tế huyện  Hòa Vang Trung đã diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ công chức, viên chức,...

Ngày hội 5S năm 2018

Sáng nay ngày 17 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức ngày hội 5S tại khối bệnh viện....

Giới thiệu Phòng Tổ chức Hành chính

 I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ      + Email phòng: tchc.ythv@danang.gov.vn  Trưởng phòng: TRẦN THỊ HÀ + Điện thoại: 0905.98.58.18 + Email:hakhoa1966@gmail.com Phòng Tổ chức - Hành chính gồm các bộ phận sau:  1. Bộ...