Monday, December 4, 2023

Tài liệu hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC về giá dịch...

  tải về: Toàn bộ nội dung hướng dẫn TT 37

Poster phòng chống bệnh do vi rút ZIKA

                                                                  Nguồn: Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Quản lý chặt chất thải y tế

 Cơ quan ban hành: Liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường Liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi...

Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn TTYT huyện Hòa Vang năm 2015

Ngày 27/01/2016, Công đoàn TTYT huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm...