Tuesday, July 23, 2024

TTYT Hòa Vang tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Ngày 22/01 Trung tâm y tế Hòa Vang đã tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 Báo cáo tình hình hoạt động...

Tuyển dụng HĐLĐ năm 2016

Thông báo tuyển dụng HĐLĐ 2016

Quản lý chặt chất thải y tế

 Cơ quan ban hành: Liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường Liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi...
hoa vang

Danh sách đủ điều kiện thi viên chức năm 2016

DANH SÁCH ĐỦ ĐK THI VIÊN CHỨC 2016  
hoa vang

Kết quả thi viên chức năm 2016

  XEM: THÔNG BÁO ĐIỂM THI