Saturday, May 18, 2024

Lễ tổng kết năm 2017

Hôm nay, ngày 04 tháng 1 năm 2018 tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đã diễn ra lễ tổng kết tình hình...

Hội nghị CBVC-NLĐ năm 2018

Chiều nay lúc 13 giờ 30 ngày 27/12/2017 phút tại Hội trường Trung tâm đã tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ năm 2018 và công tác...
hoa vang

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBVC NLĐ năm 2018

Xem công văn 891 Mẫu biên bản họp Mẫu danh sách QĐ 356 SYT
hoa vang

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2017

Tải file  Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2017