Hoạt động mô hình điểm về tăng cường quản lý, điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý gia đình tại 10 TYT xã trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2019

Thực hiện KH số 862/ KH-TTYTHHV ngày 28/8 của TTYT huyện Hòa Vang về việc triển khai thực hiện hoạt động mô hình điểm về tăng cường quản lý, điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý gia đình tại 10 TYT xã trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2019. Thực hiện chương trình hỗ trợ của WHO và Viện Pasteur Nha Trang về phòng chống BKLN.

Được sự đồng ý của UBND 10 xã, TTYT huyện Hòa Vang tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch và lồng ghép tập huấn tăng cường quản lý điều trị  THA và ĐTĐ theo nguyên lý YHGĐ tại huyện Hòa Vang. Tham dự cuộc họp có sự tham gia của đại diện của UBND, Hội Phụ nữ, Hội Người Cao tuổi, Hội Nông Dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Thanh niên… và các Trưởng thôn, Y tế thôn tại 10 xã.

Trong cuộc họp, TTYT huyện Hòa Vang đã nêu lên tính cần thiết tham gia của ban ngành đoàn thể trong việc phòng chống các bệnh không lây nhiễm, nêu lên những giải pháp để ban ngành đoàn thể cùng ngàng y tế thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.