Hội nghị Sơ kết Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ngày 28/10/16 TTYT Hòa Vang đã tổ chức hội nghị Sơ kết Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tới dự Hội nghị có đại diện Huyện Ủy Hòa Vang, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, và toàn thể các cán bộ đảng viên đang công tác tại Trung tâm.

Tại buổi lễ Bs Trần Sỹ đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2016, sau 03 năm thực hiện, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang thực hiện được một số kết quả nổi bật và hạn chế đã được nêu ra tại hội nghị và đồng thời biểu dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2016.

Hội nghị cũng đã triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày15/5/2016 của bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Và nêu ra phương hướng triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Trong thời gian đến Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để phấn đấu bằng hành động, lời nói và việc làm cụ thể để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện một cách hiệu quả, góp phần xây dựng ngành Y tế huyện Hòa Vang ngày càng phát triển đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân huyện nhà./.

hoi-nghi-so-ket-thuc-hien-chi-thi-so-03-cttw-2                                        BS Trần Sỹ Phó Bí Thư Đảng Bộ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

 

hoi-nghi-so-ket-thuc-hien-chi-thi-so-03-cttw-3                            Th.s Bs CKII Nguyễn Đại Vĩnh Giám Đốc, Bí Thư Đảng Bộ Triển khai phương hướng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

 

hoi-nghi-so-ket-thuc-hien-chi-thi-so-03-cttw-4                                                        Chiếu phim tư liệu “Hồ Chí Minh chân dung một con người”

 

hoi-nghi-so-ket-thuc-hien-chi-thi-so-03-cttw-5

hoi-nghi-so-ket-thuc-hien-chi-thi-so-03-cttw-1                                                                                              Toàn thể hội trường