Hội thi chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 với chủ đề “Muôn màu cuộc sống”