Họp hội đồng điều dưỡng quý II năm 2024

Vừa qua, ngày 16 tháng 4 năm 2024, Hội đồng Điều dưỡng Trung tâmY tế huyện Hòa Vang đã tổ chức họp định kỳ do BSCKII. Võ Quang Vinh, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng Trung tâm làm chủ trì, với sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng Điều dưỡng theo Quyết định số 192/QĐ-TTYTHHV ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang Quyết định kiện toàn Hội đồng Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Tại buổi họp, Hội đồng Điều dưỡng Bệnh viện đã thông qua các nội dung:

– Thông qua Dự thảo Tài liệu truyền thông tư vấn giáo dục sức khoẻ người bệnh bổ sung năm 2024

– Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng điều dưỡng trong thời gian đến

Hình ảnh: BSCKII. Võ Quang Vinh, Giám đốc – Chủ tịch hội đồng: Chủ trì

Được biết, ngày 12/4/2024 Trung tâm đã ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng Điều dưỡng với 20 thành viên; BSCKII. Võ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm là Chủ tịch Hội đồng; ĐDCKI. Đặng Thị Công, Trưởng phòng Điều dưỡng là Phó Chủ tịch Hội đồng Thường trực – Thư ký hội đồng cùng với một số thành viên là trưởng khoa, điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên trưởng các khoa lâm sàng, cận lâm sàng.

Theo đó, Hội đồng Điều dưỡng Bệnh viện có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển hoạt động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong công tác chăm sóc hàng năm và định kỳ; Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện trong việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định, hướng dẫn, quy trình chuyên môn kỹ thuật, tài liệu chuyên môn cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trợ giúp chăm sóc phù hợp với sự phát triển chung của Trung tâm, của từng chuyên khoa; Xây dựng các quy chế hoạt động, phân công phối hợp giữa các thành viên trong hội đồng.

Về nội dung tại buổi họp, sau khi ĐDCKI. Đặng Thị Công, Trưởng phòng Điều dưỡng là Phó Chủ tịch Hội đồng Thường trực – Thư ký hội đồng thông qua các căn cứ triển khai thực hiện và các bước tiến hành về xây dựng tài liệu truyền thông giáo dục sức khoẻ cho người bệnh năm 2024. BSCKII. Võ Quang Vinh – Chủ tịch hội đồng thông qua nội dung cùng với các thành viên trong hội đồng đưa ra một số ý kiến và thống nhất thông qua 23 nội dung tài liệu truyền thông giáo dục sức khoẻ cho người bệnh năm 2024.

Hình ảnh: Hội đồng điều dưỡng bàn luận một số giải pháp hoạt động thu dung NB hiệu quả trong thời gian đến

Về nội dung Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng điều dưỡng trong thời gian đến, Phòng Điều dưỡng cũng căn cứ Tiêu chí C6.1. Hệ thống quản lý điều dưỡng được thiết lập và hoạt động hiệu quả: Tiểu mục số 15. Hội đồng điều dưỡng rà soát, cập nhật, bổ sung các quy định, quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh và duy trì sinh hoạt định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần. Phòng Điều dưỡng đã tham mưu ban hành Công văn số 607/TTYTHHV ngày 02 tháng 4 năm 2024, thời gian hoàn thành 15 tháng 5 năm 2024.Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Phòng Điều dưỡng cũng đưa ra các đầu mục triển khai các văn bản liên quan đến công tác ghi chép hồ sơ bệnh án điều dưỡng sao cho hiệu quả và đúng quy định. Cũng qua đó, tại buổi họp Hội đồng cũng bàn luận một số nội dung liên quan đến thu dung người bệnh tại các khoa liên quan đến công tác điều dưỡng trong thời gian đến.

Kết luận cuộc họp BSCKII. Võ Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng điều dưỡng Trung tâm ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên, đồng thời yêu cầu các thành viên phát huy năng lực của mình thực hiện tốt công tác điều dưỡng tại Trung tâm. Những khó khăn còn gặp phải sẽ được Ban giám đốc tiếp thu và có những giải pháp khắc phục phù hợp nhằm triển khai hiệu quả hơn hoạt động của Hội đồng điều dưỡng Trung tâm trong thời gian tới.

Nguồn tin: Phòng Điều dưỡng