“Trao yêu thương, đừng trao vi khuẩn”

Vào lúc 15h00 ngày 28 tháng 5 năm 2018 tại TTYT Hòa Vang đã diễn ra Lễ phát động “Vệ sinh tay” năm 2018 với chủ đề “Trao yêu thương, đừng trao vi khuẩn” do Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phát động. Và sự kiện ký cam kết thực hiện chiến dịch vệ sinh tay trên toàn trung tâm của các Khoa Phòng và 11 Trạm Y tế.