Sơ kết các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 22/8/2017, được sự thống nhất của BCH Đảng bộ và của BGĐ, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tiến hành tổ chức buổi sơ kết các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời biểu dương, khen thưởng và động viên tinh thần đối với các tập thể và cá nhân đã thực hiện tốt các Chỉ thị mà Trung tâm đã ban hành năm 2017.