Tập huấn nâng cao kiến thức phòng chống sốt xuất huyết , tay chân miệng cho đội ngũ Y tế thôn và cộng viên dân số – Y tế trên địa bàn huyện Hòa Vang

Căn cứ Kế hoạch số:926/KH-TTYTHHV ngày 12 tháng 09 năm 2019 về Tập huấn nâng cao kiến thức phòng chống sốt xuất huyết , tay chân miệng cho đội ngũ Y tế thôn và cộng viên dân số – Y tế trên địa bàn huyện Hòa Vang;

Căn cứ Kế hoạch số:918/KH-TTYTHHV-KHTH ngày 11 tháng 09 năm 2019 về việc truyền thông giáo dục sức khỏe tại các trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang năm học 2019-2020 Trạm Y tế đã phối hợp cùng với Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tổ chức, tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết, tay chân miệng để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian đến trên địa bàn xã Hòa Tiến.