Tập huấn quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách năm 2017

Vào lúc 13h30  Thứ Ba, ngày 17/10/2017 TTYT Hòa Vang đã tổ chức lớp tập huấn Quy tắc ứng xử, Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh cho toàn thể cán bộ nhân viên trung tâm.

Một số hình ảnh: