Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức

Tải fie thông báo

Tải file danh sách trúng tuyển