Thông báo về việc triển khai hoạt động khám bệnh, tiếp nhận người bệnh cấp cứu

Thông báo về việc triển khai hoạt động khám bệnh, tiếp nhận người bệnh cấp cứu