Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung năm 2023

Tải file tại đây