Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường định kỳ

Tải file tại đây