Saturday, May 18, 2024

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2022

Với chủ đề 'Chỉ một Trái đất', Ngày Môi trường thế giới năm 2022 do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP)...

Tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2019

Thực hiện Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tổ chức thực hiện công...

Tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2018

Thực hiện Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tổ chức thực hiện công...

“Trao yêu thương, đừng trao vi khuẩn”

Vào lúc 15h00 ngày 28 tháng 5 năm 2018 tại TTYT Hòa Vang đã diễn ra Lễ phát động "Vệ sinh tay" năm 2018...