Monday, December 4, 2023

Khoa Xét Nghiệm – CĐHA

Trưởng Khoa: BS.CKI Bùi Thanh Vinh Email: cls.ythv @danang.gov.vn 1. NHÂN SỰ -Tổng số nhân viên: 17 nhân viên -Trong đó -Bộ Phận Xét Nghiệm: + KTV xét nghiệm trung...

Giới thiệu khoa Dược-VTYT-TTB

Lãnh đạo khoa:           Trưởng khoa: Ds. CKI. Trần Ngọc Sơn           Phó trưởng khoa: DSĐH. Ngô Thị Quyên           Tổ trưởng công...

Tập san Thông tin thuốc kỳ 1 năm 2006

Bìa tập san Nội dung tập san