Thursday, May 23, 2024

Chăm sóc (khám) răng miệng định kỳ có cần thiết?

Chăm sóc (khám) răng miệng định kỳ có cần thiết? Hằng ngày, răng của...

Ngày hội 5S năm 2018

Sáng nay ngày 17 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức ngày hội 5S tại khối bệnh viện....

Giới thiệu khoa Liên chuyên khoa

Trưởng Khoa: BS.CKI Lê Huy Vũ 1. Nhân sự - Tổng số nhân viên: 12 nhân viên - Trong đó: + Bác sĩ: 05; Y sĩ: 02; KTV Phục...