Saturday, May 18, 2024

Ngày hội 5S năm 2018

Sáng nay ngày 17 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức ngày hội 5S tại khối bệnh viện....

Giới thiệu về Phòng Điều dưỡng

1. Lãnh đạo: - Quyền trưởng phòng: ĐD Đặng Thị Công, Email: dd.ythv@danang.gov.vn 2. Chức năng và nhiệm vụ: Tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân đến...

Giới thiệu phòng Tài chính-Kế Toán

Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Mai Email: tckt.ythv@danang.gov.vn I. Nhân sự: -Tổng số: 12 nhân viên -Trong đó: Kế toán ĐH: 4; Kế toán CĐ: 5; Kế toán TC: 3 II. Chức...

Giới thiệu Phòng Tổ chức Hành chính

 I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ      + Email phòng: tchc.ythv@danang.gov.vn  Trưởng phòng: TRẦN THỊ HÀ + Điện thoại: 0905.98.58.18 + Email:hakhoa1966@gmail.com Phòng Tổ chức - Hành chính gồm các bộ phận sau:  1. Bộ...