Tuesday, February 27, 2024
hoa vang

Thông báo về việc điều chỉnh giá xe chuyển viện

Phụ lục chi tiết Tải file thông báo tại đây

Ngày hội 5S năm 2018

Sáng nay ngày 17 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức ngày hội 5S tại khối bệnh viện....

Hội nghị Thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm...

Sáng hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2023. Trung tâm tổ chức hội nghị Thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu...

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý...

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý IV năm...