Monday, December 4, 2023

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang Học và làm theo Bác

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang Học và làm theo Bác “Tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí...

Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018

Lúc 15h00 ngày 18 tháng 5 năm 2018 tại Bệnh viện Đa Khoa Hòa Vang đã diễn ra Hội nghị quán triệt, tuyên truyền,...

Sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”

Sinh hoạt chính trị "Tự soi, tự sửa" theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng...