Monday, December 4, 2023
hoa vang

Kế hoạch về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

Kế hoạch về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện...

Sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”

Sinh hoạt chính trị "Tự soi, tự sửa" theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng...

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang Học và làm theo Bác

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang Học và làm theo Bác “Tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí...

Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018

Lúc 15h00 ngày 18 tháng 5 năm 2018 tại Bệnh viện Đa Khoa Hòa Vang đã diễn ra Hội nghị quán triệt, tuyên truyền,...