Friday, April 19, 2024

Hội nghị triển khai nghị quyết số 03-NQ/TƯ ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ...

Ngày 05 tháng 5 tại hội trường Trung tâm Y tế Hòa Vang đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 03-NQ/TƯ...

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang lần...

HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA VANG LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025, ĐOÀN THANH NIÊN...
hoa vang

Kế hoạch về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

Kế hoạch về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện...

Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018

Lúc 15h00 ngày 18 tháng 5 năm 2018 tại Bệnh viện Đa Khoa Hòa Vang đã diễn ra Hội nghị quán triệt, tuyên truyền,...