Monday, December 4, 2023

Hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết ngày 15/6/2023

Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" ngày 15/6/2023 với chủ đề "Chủ...

Trạm y tế xã Hòa Sơn

Trạm y tế xã Hòa Sơn là một trạm thuộc Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Một xã một xã trung tâm giao lưu...

Tập huấn triển khai phần mềm quản lý an toàn thực phẩm cho chuyên...

Áp dụng từ sáng kiến cải tiến kỹ thuật quản lý phần mềm An toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hòa Tiến năm...

Các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm để mọi người cùng đón...

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc, bảo vệ quyền lợi và sức...

Trạm y tế xã Hòa Liên

Trạm y tế xã Hoà Liên là một trạm thuộc Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Năm 1981, một phần diện tích và dân số...