Monday, December 4, 2023

BHYT: Đối tượng tham gia và mức đóng

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận,...

BHYT bắt buộc: Những điều cần biết khi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT

I. Điều kiện hưởng 1. Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử dụng và giấy...

Luật Bảo Hiểm Xã Hội

Tải file: Luật Bảo Hiểm Xã Hội  

Thông tư 05/2016/TT-BYT ngày 29/02/2016 của Bộ Y tế quy định về kê đơn...

Thông tư 05/2016/TT-BYT ngày 29/02/2016 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú Tải file tại đây
hoa vang

Thông tuyến khám, chữa bệnh đối với bệnh nhân BHYT trong tuyến quận, huyện

Từ 1/1/2016, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại bất kỳ cơ sở y tế...