Monday, December 4, 2023

Chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT trên Cổng TTĐT...

Từ ngày 03/8/2023: Triển khai chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT trên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam

Sử dụng Căn cước công dân gắn chíp khi đi khám, chữa bệnh để...

Nhằm mang đến sự thuận tiện, hiệu quả, chính xác và nhanh chóng cho người dân khi...